Μπορείτε να ‘επισκεφτείτε’ το WE αλλά και να ‘δοκιμάσετε’ κάποιες από τις αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρουμε, στον ψηφιακό κόσμο του Roblox!

Αν θέλετε απλά να περάσετε την ώρα σας, ή να αποκτήσετε μια σχεδόν πραγματική εικόνα του χώρου μας πριν μας επισκεφτείτε, περάστε από το ‘World of WE’ και απολαύστε!

Welcome to the metaWErse!!

Click here: https://www.roblox.com/games/7083942617/World-of-WE-v1 (θα χρειαστεί να
δημιουργήσετε λογαριασμό, άνευ κόστους, εφόσον επισκέπτεστε το Roblox πρώτη φορά).

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

EL